Bankområdet

Här kan du läsa om vad som gäller för anmälningar inom bank, till exempel vilken dokumentation du bör skicka in, vilket belopp ditt krav måste nå upp till och vad vi inte prövar. Du kan också läsa om några vanliga fall.

Värdegräns

Värdet av det du kräver ska uppgå till minst 2 000 kr.

Ettårsregeln

Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till banken. Om det gått längre tid än ett år från det första klagomålet har konsumenten ändå alltid möjlighet att skicka in anmälan inom två månader från och med slutgiltigt beslut från kundombudsman eller liknande.

Vi prövar

Vi prövar tvister om tjänster utförda av banker, finansbolag, kapitalrådgivare, fondkommissionärer med flera. Tvisterna kan till exempel gälla rådgivning, borgen, bankkonto, avgift, kontokort, värdepapper, fond, ränta, lån, utlandsbetalning, bouppteckning/arvsskifte, betalningsuppdrag och leasing.

Skicka in dokumentation

Skicka in kopior till oss på sådant som vi behöver se för att kunna pröva tvisten. Några vanliga exempel:

Obehörigt användande av kontokort

 • kontoutdrag med det obehöriga uttaget/köpet
 • redogörelse för hur du förlorade kortet
 • polisanmälan
 • avtalsvillkor

Vårdslös rådgivning

 • rådgivningsdokumentation
 • ansökningshandlingar
 • avtalsvillkor

Banklån

 • skuldebrev
 • låneavtal
 • ansökningshandlingar
 • avtalsvillkor

Skadestånd

Om du yrkar skadestånd måste du precisera beloppet och visa hur du räknat ut beloppet.

Vägledning på bankområdet

ARN ger inte råd i enskilda ärenden. 

Konsumenternas bank- och finansbyrå hjälper privatpersoner att tolka villkorbeskriva lagar och regler, informerar om och jämför bank- och försäkringsprodukter och beskriver hur du går vidare om du är missnöjd med ett beslut.

Läs mer på Konsumenternas bank- och finansbyrås webb (öppnas i nytt fönster)

Anmälningsformulär

Använd formuläret Bank om du vill anmäla en tvist på det här området.

Sök efter råd

Konsument som ringer Konsumentvägledningen eller en rådgivningsbyrå för att få råd.

Vår uppgift är att pröva tvister mellan konsumenter och företag. Vi måste vara helt opartiska och kan inte ge råd. Här finns information om vilka du som konsument har möjlighet att vända dig till istället. Ett företag har möjlighet att vända sig till en jurist eller till den branschorganisation som företaget eventuellt tillhör.

Läs mer om var du kan vända dig för att få råd

Vanliga fall Bank

Här har du möjlighet att läsa "Vanliga fall" som är skrivna för att illustrera ärenden som är vanligt förekommande på bankområdet.

Läs vanliga fall på bankområdet

Vanliga fall: regler vid köp av vara & tjänst

Här hittar du vanliga fall där områdesanknytning inte är så tydlig. Fallen visar på regler kring köp av varor och tjänster, till exempel öppet köp eller ångerrätt.

Läs tvisteområdesoberoende vanliga fall

Vägledande beslut

Vägledande beslut är sammanfattningar av principiellt intressanta ärenden. Ärenden kan bli vägledande när ny lagstiftning har använts, när tvisten rör en ny typ av vara eller tjänst eller om beslutet kan få betydelse för liknande ärenden i framtiden. I databasen kan du söka bland alla våra vägledande beslut. På den här sidan hittar du de tjugo senaste vägledande besluten.

Länk till ARN:s vägledande beslut

Anmäl

Bild på en konsument som gör sin anmälan på vår webbplats.

Du kan göra din anmälan direkt på vår webbplats. Välj den av blanketterna som passar ditt ärende bäst.

Gå till sidan Anmäl

FIN-NET

ARN är ett alternativt tvistlösningsorgan enligt direktiv 2013/11/EU on alternative dispute resolution for consumer disputes och medlem i EU-nätverket FIN-NET.

Mer information på FIN-NET:s webbplats (öppnas i nytt fönster)