Båtområdet

Här kan du läsa om vad som gäller för anmälningar till båtavdelningen. Till exempel vilket belopp ditt krav måste nå upp till.

Värdegräns

Värdet av det du kräver ska uppgå till minst 2 000 kr.

Ettårsregeln 

Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till företaget.

Vi prövar:

Tvister om segel- och motorbåtar och båttillbehör.

Anmälningsformulär

Området saknar eget anmälningsformulär. Använd formuläret Köp av vara eller formuläret Köp av tjänst om du vill anmäla en tvist på det här området.

Sök efter råd

Konsument som ringer Konsumentvägledningen eller en rådgivningsbyrå för att få råd.

Vår uppgift är att pröva tvister mellan konsumenter och företag. Vi måste vara helt opartiska och kan inte ge råd. Här finns information om vilka du som konsument har möjlighet att vända dig till istället. Ett företag har möjlighet att vända sig till en jurist eller till den branschorganisation som företaget eventuellt tillhör.

Läs mer om var du kan vända dig för att få råd

Anmäl

Bild på en konsument som gör sin anmälan på vår webbplats.

Du kan göra din anmälan direkt på vår webbplats. Välj den av blanketterna som passar ditt ärende bäst.

Gå till sidan Anmäl

Vanliga fall: regler vid köp av vara & tjänst

Här hittar du vanliga fall där områdesanknytning inte är så tydlig. Fallen visar på regler kring köp av varor och tjänster, till exempel öppet köp eller ångerrätt.

Läs tvisteområdesoberoende vanliga fall