Bostadsområdet

Här kan du läsa om vad som gäller för anmälningar på bostadsavdelningen, vilka typer av ärenden vi inte prövar och vilket belopp ditt krav måste nå upp till. Du kan också läsa om några vanliga fall.

Värdegräns

Värdet av det du kräver ska uppgå till minst 2 000 kr.

Ettårsregeln

Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till företaget.

Vi prövar

Vi prövar tvister om varor och tjänster som rör bostäder. Det kan t.ex. vara tvister som rör:

  • Hantverkartjänster: till exempel vvs-installationer, elinstallationer, målning, tapetsering, golvläggning eller ombyggnad
  • Husentreprenader (köp/uppförande av byggnad)
  • Fastighetsbesiktningar
  • Elleveransärenden: till exempel felaktig debitering, icke gjord avläsning, elavbrott, säkerhetsbrist i el.
  • Köp/installation av ”fast inredning”, till exempel kök, fönster, golv, värmepannor och värmepumpar.  

Vi prövar inte

Vi prövar inte

  • Köp av fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt
  • Tvister mellan bostadsrättsinnehavare och bostadsrättsförening
  • Arrende eller hyra av lägenhet om tvisten avser annat än penningfordran.

Anmälningsformulär

Området saknar eget anmälningsformulär. Använd formuläret Köp av vara eller formuläret Köp av tjänst om du vill anmäla en tvist på det här området.

Sök efter råd

Konsument som ringer Konsumentvägledningen eller en rådgivningsbyrå för att få råd.

Vår uppgift är att pröva tvister mellan konsumenter och företag. Vi måste vara helt opartiska och kan inte ge råd. Här finns information om vilka du som konsument har möjlighet att vända dig till istället. Ett företag har möjlighet att vända sig till en jurist eller till den branschorganisation som företaget eventuellt tillhör.

Läs mer om var du kan vända dig för att få råd

Vanliga fall Bostad

Här har du möjlighet att läsa "Vanliga fall" som är skrivna för att illustrera ärenden som är vanligt förekommande på bostadsområdet.

Läs vanliga fall på bostadsområdet

Vanliga fall: regler vid köp av vara & tjänst

Här hittar du vanliga fall där områdesanknytning inte är så tydlig. Fallen visar på regler kring köp av varor och tjänster, till exempel öppet köp eller ångerrätt.

Läs tvisteområdesoberoende vanliga fall

Vägledande beslut

Vägledande beslut är sammanfattningar av principiellt intressanta ärenden. Ärenden kan bli vägledande när ny lagstiftning har använts, när tvisten rör en ny typ av vara eller tjänst eller om beslutet kan få betydelse för liknande ärenden i framtiden. I databasen kan du söka bland alla våra vägledande beslut. På den här sidan hittar du de tjugo senaste vägledande besluten.

Länk till ARN:s vägledande beslut

Anmäl

Bild på en konsument som gör sin anmälan på vår webbplats.

Du kan göra din anmälan direkt på vår webbplats. Välj den av blanketterna som passar ditt ärende bäst.

Gå till sidan Anmäl

Vägledning på elområdet

Konsumenternas energimarknadsbyrå kan ge dig vägledning om hur du kan gå vidare när du har en tvist med ett nät- eller elhandelsföretag och vill få ditt ärende prövat.

Läs mer på Energimarknadsbyråns webbplats