Elektronikområdet

Här kan du läsa om vad som gäller för anmälningar på elektronikavdelningen, till exempel vad vi inte prövar och vilket belopp ditt krav måste nå upp till. Du kan också läsa om vanliga fall.

Värdegräns

Värdet av det du kräver ska vara minst 500 kr.

Ettårsregeln 

Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till företaget.

Vi prövar

De varor som förekommer på elektronikavdelningen är alla varor som drivs av elektricitet. Vitvaror, hemelektronik och mobiltelefoner är de vanligaste varutyperna. De tjänster som förekommer på elektronikavdelningen är typiskt sett av två slag. Antingen rör det sig om arbeten som utförs på elektroniska produkter, exempelvis reparationer. Eller så rör det sig om kommunikationstjänster som telefon-, bredbands- och TV-abonnemang.

Tvist om abonnemang

När en tvist rör ett abonnemang av något slag är det viktigt att ange abonnemangets bindnings- eller uppsägningstid, vad månadskostnaden är och om en del av månadsbeloppet avser avbetalning för exempelvis en mobiltelefon.

Rådgivning på telekomområdet

ARN ger inte råd i enskilda ärenden. Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni och bredband.

Länk till Telekområdgivarnas webbplats (öppnas i nytt fönster)

Anmälningsformulär

Om du är konsument och vill lämna in en anmälan ska anmälningsformulären för köp eller tjänst användas. Handlingar som normalt skickas med är inköpskvitton, verkstadsrapporter, avtal och avtalsvillkor. Om avtal träffats via telefon är det möjligt för parterna att skicka med en inspelning av samtalet.

Sök efter råd

Konsument som ringer Konsumentvägledningen eller en rådgivningsbyrå för att få råd.

Vår uppgift är att pröva tvister mellan konsumenter och företag. Vi måste vara helt opartiska och kan inte ge råd. Här finns information om vilka du som konsument har möjlighet att vända dig till istället. Ett företag har möjlighet att vända sig till en jurist eller till den branschorganisation som företaget eventuellt tillhör.

Läs mer om var du kan vända dig för att få råd

Vanliga fall Elektronik

Här har du möjlighet att läsa "Vanliga fall" som är skrivna för att illustrera ärenden som är vanligt förekommande på elektronikområdet.

Läs vanliga fall på elektronikområdet

Vanliga fall: regler vid köp av vara & tjänst

Här hittar du vanliga fall där områdesanknytning inte är så tydlig. Fallen visar på regler kring köp av varor och tjänster, till exempel öppet köp eller ångerrätt.

Läs tvisteområdesoberoende vanliga fall

Vägledande beslut

Vägledande beslut är sammanfattningar av principiellt intressanta ärenden. Ärenden kan bli vägledande när ny lagstiftning har använts, när tvisten rör en ny typ av vara eller tjänst eller om beslutet kan få betydelse för liknande ärenden i framtiden. I databasen kan du söka bland alla våra vägledande beslut. På den här sidan hittar du de tjugo senaste vägledande besluten.

Länk till ARN:s vägledande beslut

Anmäl

Bild på en konsument som gör sin anmälan på vår webbplats.

Du kan göra din anmälan direkt på vår webbplats. Välj den av blanketterna som passar ditt ärende bäst.

Gå till sidan Anmäl