Fastighetsmäklarområdet

Här kan du läsa vad som gäller för anmälningar som kommer in på fastighetsmäklarområdet, till exempel att det är mäklaren som är personligt ansvarig för en fastighetsmäklartjänst. Här hittar du också en länk till anmälningsblanketten för fastighetsmäklartjänster.

Vi prövar

Vi prövar tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare. Det ARN kan pröva är krav på skadestånd eller prisavdrag på mäklararvodet.

Ettårsregeln

Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till fastighetsmäklaren. Om du inom samma tid anmält ditt ärende till Fastighetsmäklarinspektionen eller Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd så har du även möjlighet att skicka in en anmälan till oss inom två månader från att de gett dig ett slutgiltigt beslut.

Värdegräns

Värdet av det du kräver ska uppgå till minst 2 000 kr.

Mäklaren är personligt ansvarig

Det är mäklaren personligen och inte företaget han eller hon arbetar för som är ansvarig för en fastighetsmäklartjänst. Det är därmed mäklaren som ska anges som motpart i en anmälan till ARN.

Anmälningsformulär

Använd formuläret Fastighetsmäklare om du vill anmäla en tvist på det här området.

Sök efter råd

Konsument som ringer Konsumentvägledningen eller en rådgivningsbyrå för att få råd.

Vår uppgift är att pröva tvister mellan konsumenter och företag. Vi måste vara helt opartiska och kan inte ge råd. Här finns information om vilka du som konsument har möjlighet att vända dig till istället. Ett företag har möjlighet att vända sig till en jurist eller till den branschorganisation som företaget eventuellt tillhör.

Läs mer om var du kan vända dig för att få råd

Vägledande beslut

Vägledande beslut är sammanfattningar av principiellt intressanta ärenden. Ärenden kan bli vägledande när ny lagstiftning har använts, när tvisten rör en ny typ av vara eller tjänst eller om beslutet kan få betydelse för liknande ärenden i framtiden. I databasen kan du söka bland alla våra vägledande beslut. På den här sidan hittar du de tjugo senaste vägledande besluten.

Länk till ARN:s vägledande beslut

Vanliga fall: regler vid köp av vara & tjänst

Här hittar du vanliga fall där områdesanknytning inte är så tydlig. Fallen visar på regler kring köp av varor och tjänster, till exempel öppet köp eller ångerrätt.

Läs tvisteområdesoberoende vanliga fall

Anmäl

Bild på en konsument som gör sin anmälan på vår webbplats.

Du kan göra din anmälan direkt på vår webbplats. Välj den av blanketterna som passar ditt ärende bäst.

Gå till sidan Anmäl