Försäkringsområdet

Här kan du läsa vad som gäller för anmälningar på försäkringsområdet, vilka tvister vi inte prövar och vilket belopp ditt krav måste nå upp till. Du kan också läsa fall som är vanligt förekommande på området.

Värdegräns

Värdet av det du kräver ska uppgå till minst 2 000 kr.

Ettårsregeln

Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till försäkringsbolaget. Om det gått längre tid än ett år från det första klagomålet har konsumenten ändå alltid möjlighet att skicka in anmälan inom två månader från och med slutgiltigt beslut från kundombudsman/försäkringsnämnd eller liknande.

Vi prövar

Vi prövar tvister om konsumentförsäkringar. Det kan till exempel vara tvister som rör villa/hemförsäkring, fritidshusförsäkring, motorfordonförsäkring, djurförsäkring, specialförsäkring, reseförsäkring, olycksfallsförsäkring, liv/grupplivförsäkring, barn- och ungdomsförsäkring, sjukförsäkring, pensions- och kapitalförsäkring, ansvarsförsäkring, båtförsäkring och rättsskyddsförsäkring.

Vi prövar inte

Vi prövar inte:

- tvister som kan prövas eller har prövats av Personförsäkringsnämnden eller Nämnden för Rättsskyddsfrågor
- tvister som kräver muntlig bevisning
- tvister som kräver medicinsk sakkunskap och
-tvister som handläggs i eller är avgjorda av domstol

Tänk på det här när du anmäler

Fyll i anmälningsformuläret här på webbplatsen. Skicka in kopior till oss på sådant vi behöver se för att kunna pröva tvisten. Det kan vara försäkringsbrev, skadeanmälan, beslut från försäkringsbolaget samt eventuella beslut från kundombudsman/försäkringsnämnd och polisanmälan.

Rådgivning på försäkringsområdet

Vi på ARN ger inte råd i enskilda ärenden. Konsumenternas försäkringsbyrå hjälper privatpersoner att tolka villkor, beskriva lagar och regler, informera om och jämföra försäkringsprodukter och beskriva hur du går vidare om du är missnöjd.

Läs mer på Konsumenternas försäkringsbyrås webbplats

Anmälningsformulär

Använd formuläret Försäkring om du vill anmäla en tvist på det här området.

Sök efter råd

Konsument som ringer Konsumentvägledningen eller en rådgivningsbyrå för att få råd.

Vår uppgift är att pröva tvister mellan konsumenter och företag. Vi måste vara helt opartiska och kan inte ge råd. Här finns information om vilka du som konsument har möjlighet att vända dig till istället. Ett företag har möjlighet att vända sig till en jurist eller till den branschorganisation som företaget eventuellt tillhör.

Läs mer om var du kan vända dig för att få råd

Vanliga fall Försäkring

Här har du möjlighet att läsa "Vanliga fall" som är skrivna för att illustrera ärenden som är vanligt förekommande på försäkringsområdet.

Läs vanliga fall på försäkringsområdet

Vägledande beslut

Vägledande beslut är sammanfattningar av principiellt intressanta ärenden. Ärenden kan bli vägledande när ny lagstiftning har använts, när tvisten rör en ny typ av vara eller tjänst eller om beslutet kan få betydelse för liknande ärenden i framtiden. I databasen kan du söka bland alla våra vägledande beslut. På den här sidan hittar du de tjugo senaste vägledande besluten.

Länk till ARN:s vägledande beslut

Vanliga fall: regler vid köp av vara & tjänst

Här hittar du vanliga fall där områdesanknytning inte är så tydlig. Fallen visar på regler kring köp av varor och tjänster, till exempel öppet köp eller ångerrätt.

Läs tvisteområdesoberoende vanliga fall

Anmäl

Bild på en konsument som gör sin anmälan på vår webbplats.

Du kan göra din anmälan direkt på vår webbplats. Välj den av blanketterna som passar ditt ärende bäst.

Gå till sidan Anmäl