Reseområdet

Här kan du läsa vad som gäller för anmälningar på reseavdelningen, till exempel vad vi inte prövar och vilket belopp ditt krav måste nå upp till. Du kan också läsa om vanliga fall på området.

Värdegränser

Gäller din tvist en resa ska värdet av det du kräver uppgå till minst 1 000 kronor. Observera att värdegränsen för tvister som rör flyg-, tåg-, båt- och busspassagerares rättigheter enligt ett antal EU-förordningar ligger på 500 kronor.

Ettårsregeln

Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till företaget.

Vi prövar

Vi prövar tvister som rör resor. Tvisterna kan till exempel gälla paketresor, försenade och inställda flygningar, felaktiga bokningar, försenat, skadat och förlorat bagage, stuguthyrning och hotellrum.

Vi prövar inte

Kompensation enligt (EG) 261/2004 där händelsen inträffat inom EU men inte i Sverige

Om anmälan bara gäller kompensation för inställd eller försenad flygning eller nekad ombordstigning enligt förordning (EG) 261/2004 och händelsen har inträffat inom EU men i ett annat land än Sverige, så ska anmälan inte göras till oss, utan till den behöriga myndigheten i landet där händelsen ägde rum. Det gäller t.ex. när

  • flygningen har ställts in i Tyskland. Eftersom Tyskland tillhör EU ska ärendet prövas i Tyskland.
  • flygningen har försenats i Spanien. Eftersom Spanien tillhör EU ska ärendet prövas i Spanien.
  • du har nekats ombordstigning i Frankrike. Eftersom Frankrike tillhör EU ska ärendet prövas i Frankrike.

Hitta kontaktuppgifter till rätt myndighet

Här kan du söka efter kontaktuppgifter till rätt myndighet (PDF- öppnas i nytt fönster)

Standardblanketter för att kräva ersättning av flygbolaget

Det finns standardblanketter som du kan använda när du kräver ersättning av flygbolaget. Här hittar du:

Standardblankett  för att kräva ersättning av flygbolaget enligt förordning (EG) 261/2004 (PDF-öppnas i nytt fönster)

English form - compensation according to regulation (EC) 261/2004 (PDF- opens in new window)

Tänk på det här

Om tvisten gäller en paketresa är företaget som arrangerat resan ansvarigt för fel i arrangemanget. Ansvaret gäller även för fel i de transporter som ingår i resan, t.ex. flyg- och bagageförseningar.

Kompensation enligt artikel 7 i EU:s förordning 261/2004 för nekad ombordstigning, inställda eller kraftigt försenade flygningar kan dock bara krävas av det flygbolag som utförde eller skulle ha utfört transporten.

Läs mer om dina rättigheter och hur du reklamerar till företaget

Innan du anmäler till oss måste företaget sagt helt eller delvis nej till dina krav. Reseguiden är en tjänst från Konsumentverket som ger dig information om dina rättigheter och hjälper dig att klaga

Länk till Reseguiden på Hallå konsuments webbplats (öppnas i nytt fönster)

Anmälningsformulär

När du vill anmäla din tvist till oss använder du anmälningsformuläret Resa

Sök efter råd

Konsument som ringer Konsumentvägledningen eller en rådgivningsbyrå för att få råd.

Vår uppgift är att pröva tvister mellan konsumenter och företag. Vi måste vara helt opartiska och kan inte ge råd. Här finns information om vilka du som konsument har möjlighet att vända dig till istället. Ett företag har möjlighet att vända sig till en jurist eller till den branschorganisation som företaget eventuellt tillhör.

Läs mer om var du kan vända dig för att få råd

Vanliga fall Resor

Här har du möjlighet att läsa "Vanliga fall" som är skrivna för att illustrera ärenden som är vanligt förekommande på reseområdet.

Läs vanliga fall på reseområdet

Vägledande beslut

Vägledande beslut är sammanfattningar av principiellt intressanta ärenden. Ärenden kan bli vägledande när ny lagstiftning har använts, när tvisten rör en ny typ av vara eller tjänst eller om beslutet kan få betydelse för liknande ärenden i framtiden. I databasen kan du söka bland alla våra vägledande beslut. På den här sidan hittar du de tjugo senaste vägledande besluten.

Länk till ARN:s vägledande beslut

Vanliga fall: regler vid köp av vara & tjänst

Här hittar du vanliga fall där områdesanknytning inte är så tydlig. Fallen visar på regler kring köp av varor och tjänster, till exempel öppet köp eller ångerrätt.

Läs tvisteområdesoberoende vanliga fall

Anmäl

Bild på en konsument som gör sin anmälan på vår webbplats.

Du kan göra din anmälan direkt på vår webbplats. Välj den av blanketterna som passar ditt ärende bäst.

Gå till sidan Anmäl