Tvättområdet

Här kan du läsa vad som gäller för anmälningar på tvättområdet och vilket belopp ditt krav måste nå upp till. Du kan också läsa om vanliga fall på området.

Vi prövar

på tvättområdet prövas tvister om tjänster utförda av tvätterier.

Värdegräns

Värdet av det du kräver ska uppgå till minst 1 000 kr.

Ettårsregeln

Anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att konsumenten första gången klagade till företaget.

Anmälningsformulär

Använd formuläret Tvätt om du vill anmäla en tvist på det här området.

Granskning av det som tvättats

Det är vanligt att nämnden granskar det som tvättats i samband med att vi fattar beslut. Därför kommer vi, när ärendet börjar bli klart för beslut, att be dig att lämna in det som tvättats till oss.

Sök efter råd

Konsument som ringer Konsumentvägledningen eller en rådgivningsbyrå för att få råd.

Vår uppgift är att pröva tvister mellan konsumenter och företag. Vi måste vara helt opartiska och kan inte ge råd. Här finns information om vilka du som konsument har möjlighet att vända dig till istället. Ett företag har möjlighet att vända sig till en jurist eller till den branschorganisation som företaget eventuellt tillhör.

Läs mer om var du kan vända dig för att få råd

Vanliga fall Tvätt

Här har du möjlighet att läsa "Vanliga fall" som är skrivna för att illustrera ärenden som är vanligt förekommande på tvättområdet.

Läs vanliga fall på tvättområdet

Vanliga fall: regler vid köp av vara & tjänst

Här hittar du vanliga fall där områdesanknytning inte är så tydlig. Fallen visar på regler kring köp av varor och tjänster, till exempel öppet köp eller ångerrätt.

Läs tvisteområdesoberoende vanliga fall

Vägledande beslut

Vägledande beslut är sammanfattningar av principiellt intressanta ärenden. Ärenden kan bli vägledande när ny lagstiftning har använts, när tvisten rör en ny typ av vara eller tjänst eller om beslutet kan få betydelse för liknande ärenden i framtiden. I databasen kan du söka bland alla våra vägledande beslut. På den här sidan hittar du de tjugo senaste vägledande besluten.

Länk till ARN:s vägledande beslut

Anmäl

Bild på en konsument som gör sin anmälan på vår webbplats.

Du kan göra din anmälan direkt på vår webbplats. Välj den av blanketterna som passar ditt ärende bäst.

Gå till sidan Anmäl