Kan ARN pröva tvisten?

Vi prövar många typer av tvister mellan konsumenter och företag - men inte alla.

För att inte riskera att skicka in din anmälan i onödan är det viktigt att du kontrollerar vilka tvister vi inte prövar och vilka regler som gäller för att vi ska pröva tvisten. På de här sidorna hittar du den informationen.

Tids- och värdegräns

För att vi inte ska avvisa din anmälan krävs bland annat att din anmälan kommit in inom ett år från det att du första gången klagade till företaget. Ett annat krav är att det belopp du kräver är högre än våra värdegränser.

Läs om våra tids- och värdegränser

Tvister som vi inte prövar

Det finns ett antal typer av tvister som vi inte prövar. Läs igenom informationen här så att du inte skickar in din anmälan i onödan.

Tvister som vi inte prövar

Tvist med företag i annat EU-land

För att ARN ska kunna pröva en tvist krävs det att företaget har tillräcklig anknytning till Sverige eller riktar sig till den svenska marknaden. Om du har problem med ett företag i ett annat EU-land hittar du användbar information här

Tvist med företag i annat EU-land

Tvisteområden

Ärenden som kommer in till oss delas upp på tolv olika tvisteområden. Tvisteområdena har olika krav på vilket belopp konsumenten krav måste nå upp till för att vi ska pröva tvisten. Områdena kan också ha specifika anmälningsformulär.

Läs mer om våra olika tvisteområden

Grupptalan

I vissa fall kan vi pröva en tvist mellan en grupp konsumenter och ett företag. Här får du veta mer om vad som krävs och hur det går till.

Grupptalan

Hur du anmäler

Innan du börjar fylla i vårt anmälningsformulär är det bra att förbereda och strukturera allt material som du vill skicka med anmälan. Det är också viktigt att tänka igenom hur du ska beskriva din tvist och dina krav.

Läs mer om hur du anmäler