ARN deltar i rundabordssamtal om konsumenten och begagnade bilar

ARN deltar i ett rundabordssamtal som Konsumentverket arrangerar den 30 september i år. Bakgrunden är att Konsumentverkets och Konsument Europas kontakter med konsumenter vittnar om att det finns många problem med begagnade bilar. Konsumentverket belyser särskilt konsumentens situation på bilområdet i ett avsnitt i Konsumentrapporten 2016. I vägledningstjänsten Hallå konsument toppar begagnade bilar statistiken bland de frågor som konsumenter tampas med, och på Konsument Europa har man dagligen åtskilliga kontakter med konsumenter som stött på problem i samband med gränsöverskridande handel av begagnade bilar inom EU. Syftet med diskussionen är att se om det är möjligt med gemensamma insatser för att på sikt komma till rätta med situationen.

Ta del av ARN:s vanliga fall inom motorområdet här.

Ta del av Konsumentrapporten 2016 här.