ARN:s verksamhet efter 1 januari 2016

Riksdagen sa den 11 november ja till regeringens förslag om en ny lag om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Syftet är att göra alternativa tvistlösningsorgan av hög kvalité tillgängliga i hela EU. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2016.

Länk till propositionen Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden 2014/15:128 (öppnas i nytt fönster) 

Länk till utskottets betänkande (öppnas i nytt fönster)

Uttalandet att riksdagens tidigare ställningstaganden till ARN:s organisation och verksamhet inte längre ska gälla innebär bara att regeringen kommer att ha frihet att göra vissa förändringar när det gäller nämndens organisation och arbetsformer, utan att vända sig till riksdagen för godkännande.

Ny förordning med instruktioner för ARN ännu inte beslutad

Den nya förordningen med instruktion för ARN är ännu inte beslutad av regeringen men kommer att bli det inom kort. Instruktionen kommer att gälla fr.o.m den 1 januari 2016.

Publicerat: 12 november 2015