Årsstatistik 2012

2012 kom 11 531 ärenden in till ARN. I 38 % av besluten fick konsumenten helt eller delvis rätt.

Ökningen kan delvis förklaras av att anmälningsprocessen har gjorts enklare för konsumenterna. Sedan november 2011 har konsumenterna möjlighet att fylla i och skicka in sina anmälningar samt följa sitt ärende direkt från ARN:s webbplats.

Avdelningarna med flest inkomna ärenden 2012 är elektronikavdelningen (2 132 ärenden) följt av motoravdelningen (1 947 ärenden), reseavdelningen (1691 ärenden), allmänna avdelningen (1 585 ärenden) och bostadsavdelningen (1 537 ärenden).

Under 2012 sjönk andelen ärenden som fick bifall. I 38 procent av besluten fick konsumenten helt eller delvis rätt, att jämföra med 43 procent år 2011.