Årsstatistik 2013

Under 2013 kom det in totalt 11 301 ärenden till Allmänna reklamationsnämnden. Det är en minskning med 228 ärenden jämfört med förra året. Flest ärenden kom det in på elektronikavdelningen följt av motor, resor, allmänna och bostad.

Under 2013 kom det in totalt 11 301 ärenden till Allmänna reklamationsnämnden. Det är en minskning med 228 ärenden jämfört med året innan. Flest ärenden kom det in på elektronikavdelningen följt av motor, resor, allmänna och bostad. Störst förändring i antal ärenden stod bostadsavdelningen för med en minskning med 271 ärenden.

I de ärenden där nämnden prövade tvisten fick konsumenten helt eller delvis rätt i 34 procent av fallen, vilket är en minskning med fyra procentenheter jämfört med året innan. Andelen ärenden där konsumenten fick helt eller delvis rätt var lägst på avdelningarna bank och försäkring. Högst var andelen på avdelningen för resor.

ARN prövar många typer av tvister men inte alla. Under året avvisades 28 procent av de ärenden som kom in till nämnden. En vanlig anledning var att konsumenten inte skickat in det material som nämnden behövde för att kunna pröva tvisten.

Under året resulterade drygt 2 000 av anmälningar i en uppgörelse mellan parterna innan ärendet prövats av nämnden.


1. Antal anmälningar åren 2011-2013

Avdelning

2011

2012

2013

Allmänna

1071

1585

1589

Bank

427

502

500

Bostad

1312

1537 1269

Båt

61

92

78

Elektronik

1446

2132

2043

Fastighetsmäklare

94

114

94

Försäkring

793

923

996

Motor

1702

1947

1962

Möbler

341

451

447

Resor

1668

1691

1775

Sko

128

174

154

Textil

193

271

320

Tvätt

106

112

74

Totalt

9342

11531

11301

 


2. Andel i procent av ärenden prövade i sak där konsumenten fått rätt åren 2011-2013

Avdelning

2011

2012

2013

Allmänna

44

47

44

Bank

18

17

13

Bostad

53

49

48

Båt

56

40

38

Elektronik

33

31

24

Fastighetsmäklare

31

19

12

Försäkring

15

11

11

Motor

43

39

35

Möbler

34

30

30

Resor

59

43

45

Sko

28

33

24

Textil

35

41

38

Tvätt

45

39

37

Totalt

43

38

34

 


3. Hur stor andel (%) av besluten följs av företagen?

Avdelning

2011 2012 2013*

Allmänna

66

70

72

Bank

95

97

100

Bostad

61

69

65

Båt

88

77

67

Elektronik

80

85

82

F-mäklare

93

89

67

Försäkring

97

100

97

Motor

66

71

73

Möbler

83

82

72

Resor

72

80

77

Sko

84

75

60

Textil

71

78

62

Tvätt

77

100

88

Totalt

71

76

74

* Första halvåret 2013

Här kan du läsa mer om på vilket sätt ARN följer upp i vilken utsträckning företagen följer nämndens rekommendationer.