Grupptalan mot Swedbank Robur (2014-12-16)

Aktiespararna begär i en grupptalan att ARN ska rekommendera Swedbank Robur att kompensera fondandelsägarna i Allemansfonden och Kapitalinvest för den överdebitering av förvaltningsavgiften som Swedbank har gjort under 10 år, eller den kortare period som gäller för respektive investerare.

Vad händer nu?

Om ärendet kommer att prövas av ARN kommer det att ske vid ett sammanträde i så kallad utökad sammansättning, med tre i stället för en domare. Som vanligt kommer i sådant fall två ledamöter utsedda av branschorganisationer och två ledamöter utsedda av konsumentorganisationer att delta.

ARN:s beslut kommer att gälla alla med liknande krav

Om grupptalan prövas hos ARN gäller beslutet alla konsumenter med liknande krav, även de konsumenter som inte varit i kontakt med Aktiespararna eller ARN. Som konsument ska du därför inte skicka in någon egen anmälan till ARN. De anmälningar som eventuellt redan kommit in kommer att vilandeförklaras i väntan på nämndens beslut.

Behövs det någon fullmakt?

Det behövs inte någon fullmakt från enskilda konsumenter för att ARN ska kunna pröva en grupptalan. Ett eventuellt beslut i ett grupptalanärende kommer att omfatta alla konsumenter med liknande krav, oavsett om fullmakt lämnats eller inte.