Konsumenttvistutredningens betänkande (2014-06-27)

I dag presenterade konsumenttvistutredningen sitt betänkande Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet – Ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet (SOU 2014:47).

För ARN:s del innebär förslaget i korthet:

  • att fler typer av tvister mellan konsumenter och näringsidkare ska prövas
  • att värdegränserna sänks
  • att nämnden ska informera näringslivet om verksamheten i större utsträckning än i dag.

Utredningen har också kommit fram till att det inte finns något att vinna på att ARN: s beslut skulle bli bindande.

Läs konsumenttvistutredningens betänkande Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet - ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet

Presskontakt:

Helen Eriksson (kommunikatör)

Telefon: 08 508 860 30