Nyheter i distansavtalslagen prövade (2015-07-10)

Enligt lagändringen har konsumenter rätt att inom 14 dagar ångra ett distansköp även om varan använts. Nytt är också att lagen gäller alla avtal som träffats utanför en näringsidkares affärslokal.

Om konsumenten ångrar distansköpet har säljaren rätt att göra prisavdrag. Prisavdraget får göras för värdeminskningen som skett om konsumenten använt varan i större utsträckning än vad som behövts för att undersöka den. Säljaren har inte rätt att göra avdraget, om inte information om ångerrätten och villkoren för att använda den getts på ett klart och tydligt sätt innan köpet.

ARN har vid ett sammanträde i utökad sammansättning prövat två ärenden som rör näringsidkarens rätt till värdeminskningsavdrag. I två andra ärenden har nämnden prövat om konsumenten ska anses ha blivit kontaktad utanför en affärslokal – en förutsättning för att distansavtalslagen ska gälla.

Vid ett sammanträde i utökad sammansättning är tre ordförande med och fattar beslut.

Läs beslut 2014-05617 (öppnas i nytt fönster)

Läs beslut 2014-06330 (öppnas i nytt fönster)

Läs beslut 2014-06843 (öppnas i nytt fönster)

Läs beslut 2014-10487 (öppnas i nytt fönster)

Presskontakt:

Helen Eriksson

Tel: 08 508 860 30