Respekten för ARN:s beslut fortsatt hög - hela 76 procent av rekommendationerna följs

Opartisk, avgiftsfri och snabb prövning av konsumenttvister - för de allra flesta företag är det en självklarhet att följa ARN:s rekommendationer. Att istället gå till domstol är besvärligt, kostsamt och tidsödande för båda parter.

I de fall konsumenten får helt eller delvis rätt kontrollerar ARN om företaget följt beslutet eller inte. Uppföljningen görs halvårsvis och siffrorna jämförs med motsvarande period året innan. När statistiken för första halvåret 2012 nu är klar visar den att 76 procent av besluten följdes. Följsamheten steg på tio av ARN:s tretton avdelningar och samtliga rekommendationer på fastighetsmäklar-, försäkrings- och tvättavdelningen följdes. På bostadsavdelningen, som hade sämst resultat motsvarande period förra året, steg följsamheten med hela fjorton procentenheter.