Mobilt bredband och uppkoppling till utländskt nät

I det avtal om mobil bredbandsuppkoppling Jens har ingår en obegränsad Internetuppkoppling inom Sverige mot en fast månadsavgift. Efter att ha utnyttjat tjänsten i Haparanda fick han en hög räkning där det sades att han hade surfat via det finska nätet. Han hade inte fått någon information om att det fanns risk för uppkoppling mot ett utländskt nät om modemet användes i gränstrakter. Inte heller hade han fått någon varning eller information via datorn om att uppkoppling skedde mot det finska nätet. Enligt operatörens täckningskarta ska det vara full täckning i Haparanda. Jens yrkade befrielse från kravet att betala för trafiken via det finska nätet.

Operatören ansåg att Jens var skyldig att betala räkningen. I modemet finns en funktion som gör att det kommer upp en ruta på skärmen som talar om när man byter nätanslutning. Man kan också själv manuellt ställa in vilket nät man vill surfa i. I den information som bifogas vid leveransen informerar operatören särskilt om att man ska vara uppmärksam på i vilket nät man surfar när man är nära den svenska gränsen.

Nämndens bedömning

Nämnden konstaterade att Jens enligt avtalet hade rätt till obegränsad Internetuppkoppling inom Sverige och att det var ostridigt att han inte hade använt modemet utanför Sverige under den aktuella perioden. För att han ändå skulle anses vara betalningsskyldig för uppkopplingen via Finland krävdes det därför att operatören kunde styrka att Jens antingen hade fått en allmän information om att det i vissa trakter finns risk för uppkoppling via utlandet eller att han vid det aktuella tillfället varnats för detta. I den kom-igång-guide som Jens skickat in till nämnden fanns ingen sådan information och operatören kunde inte heller visa att sådan information kommit upp på skärmen vid det aktuella tillfället. Nämnden ansåg det inte heller vara rimligt att kräva av Jens att han själv skulle ha insett denna risk, särskilt då en karta på operatörens webbplats visat att det fanns fullgod täckning på den plats där Jens var.

Nämnden rekommenderade därför operatören att befria Jens från kravet att betala räkningen för den utländska uppkopplingen.

(Änr 2008-1542)