Vem äger motorcykeln?

I november 2008 stals en motorcykel. Erika, som stod för motorcykelns försäkring, fick ingen ersättning eftersom försäkringsbolaget hävdade att motorcykeln inte var hennes utan hennes sons. ARN avslog Erikas krav.

I försäkringsvillkoren för den aktuella försäkringen stod följande: "Försäkringen avser endast ditt eget lagliga ekonomiska intresse som försäkringstagare och ägare till den försäkrade motorcykeln". I villkoren nämndes också att om någon annan äger motorcykeln så kan ingen ersättning betalas ut vid en skada eller förlust.

ARN avslog Erikas krav eftersom hon inte hade bevisat att hon är ägare till motorcykeln. Tvärtom visade försäkringsbolagets utredning att hennes son var ägare. Bland annat hade han betalat motorcykeln, det var hans namn på köpekontraktet och motorcykeln stod i hans förråd. Dessutom saknade Erika körkort för motorcykel.
(Änr 2009-2348)