Vanliga fall Tvätt

Här har du möjlighet att läsa "Vanliga fall" som är skrivna för att illustrera ärenden som är vanligt förekommande på tvättområdet.

 • Inlämningsstället är ansvarigt för felaktig utförd tvätt

  Rune lämnade in ett överkast för tvätt. Företaget lämnade det vidare till sin underleverantör. Överkastet krympte. När Rune reklamerade svarade inte företaget där han lämnat in överdraget utan underleverantören. I sitt beslut konstaterade nämnden att tjänsten var felaktigt utförd och att Runes avtalspartner, d.v.s. inlämningsstället, var ansvarigt för den felaktiga tjänsten. (2012-03132)
 • Ett påstående om att en vara lämnats ut måste kunna bevisas av bolaget

  Carina lämnade in en kavaj till ett tvätteri. Resultatet blev inte bra och tvätteriet sa att de skulle kontakta företaget som sålt kavajen. Carina hörde, trots flera påminnelser, inget från tvätteriet och krävde efter två år ersättning för kavajen. Carina hade kvar inlämningskvittot men tvätteriet menade att Carina redan hämtat kavajen. I sitt beslut konstaterade ARN att ett påstående om att en vara lämnats ut måste kunna bevisas av tvätteriet. ARN rekommenderade företaget att ersätta Carina för kavajen. (Änr 2010-3103)
 • Plagg som lämnats för tvätt och som saknar ekonomiskt värde

  Tina klagade genast men fick ingen ersättning från tvätteriet. Enligt ARN:s bedömning var rödvinsfläcken på Tinas sidenklänning omöjlig att ta bort. ARN fann visserligen att känningen skadats av tvätten men att den redan innan tvätten saknade ekonomiskt värde på grund av den stora rödvinsfläcken. ARN avslog Tinas krav. (Änr 2006-7816)
 • Fläckar som uppstått i samband med mattvätt

  Göte beställde tvätt av två ullmattor. När han hämtade ut mattorna var de missfärgade och hade fläckar på undersidorna. Göte krävde skadestånd. ARN avslog Götes krav eftersom fläckarna på mattornas undersida inte spelade någon roll för användningen. (Änr 2006-7498)
 • Ett tvätteri som vill reservera sig ska göra det innan tjänsten beställs

  Jessica lämnade in sin rock till ett tvätteri och tyget och spännen skadades. Tvätteriet meddelade att rockens tvättråd följts och att det av inlämningskvittot framgått att man inte tar ansvar för spännen. Läs mer Ett tvätteri som vill reservera sig för ett eventuellt dåligt resultat ska göra det innan tjänsten beställs
 • Hade tvätteriet meddelat att resultatet av tvätten kunde bli misslyckat?

  Titti lämnade in en matta för tvätt och enligt henne informerade inte företaget henne om att resultatet kunde bli misslyckat. Mattan blev förstörd. Företaget menade att man muntligt talat om att man inte kunde garantera mattans färgäkthet. I sitt beslut fann ARN att mattan tvättats på ett felaktigt sätt och att bolaget inte kunde bevisa att man reserverat sig för resultatet. Läs mer Om ord står mot ord ska bolaget kunna bevisa att man meddelat att resultatet av tvätten kan bli misslyckat

Vanliga fall: regler vid köp av vara & tjänst

Här hittar du vanliga fall där områdesanknytning inte är så tydlig. Fallen visar på regler kring köp av varor och tjänster, till exempel öppet köp eller ångerrätt.

Läs tvisteområdesoberoende vanliga fall