Företagets skyldigheter

Här hittar du vanliga fall som handlar om företags skyldigheter.

 • För högt pris jämfört med värdet på det som ska repareras

  Lena fick problem med sin oljebrännare och beställde en reparation. Kostnaden för reparationen blev 7 300 kr, högre än vad brännaren hade kostat i inköp ett par år tidigare. Lena ansåg att priset för reparationen var oskäligt högt och att företaget borde ha avrått henne från att utföra den. Lena yrkade att priset för reparationen skulle sättas ned till hälften. Företaget ansåg att priset för reparationen var skäligt. En reparation av en brännare blir dyrare än en nyinstallation eftersom det krävs en felsökning, vilket kan vara tidskrävande. Läs mer För högt pris jämfört med värdet på det som ska repareras
 • En försäljare kan ingå bindande avtal för företaget

  Ella ville göra en hårförlängning och fick uppgift om att detta skulle kosta 2 000 kr. När arbetet var klart krävde frisören att hon skulle betala 5 000 kr. Ella skulle aldrig ha beställt hårförlängningen, om hon fått veta att den skulle kosta så mycket. Ella yrkade att priset skulle sättas ned till 2 000 kr. Frisörfirman motsatte sig kravet. Den prisuppgift Ella fick lämnades av en elev som inte hade full kännedom om de priser man tillämpar. Läs mer En försäljare kan ingå bindande avtal för företaget
 • Arbete utöver beställning

  Av 8 § konsumenttjänstlagen (1985:716) framgår att näringsidkaren skall underrätta konsumenten och begära dennes anvisningar om det när tjänsten utförs framkommit behov av arbete som på grund av sitt samband med uppdraget lämpligen bör utföras samtidigt med detta (tilläggsarbete). Läs mer Arbete utöver beställning
 • Uppgörelse träffad

  Tapetseringen hos Lisa var dåligt utförd. Lisa sände ett godkännande av kompensationen för det aktuella rummet till företaget och väntade sedan på att företaget skulle återkomma med ett förslag om hur felen i de övriga rummen skulle hanteras. Vid senare kontakt med företaget menade detta att saken var slutreglerad. Läs mer Uppgörelse träffad