Garanti

Här hittar du vanliga fall som handlar om garanti.

  • Olika garantier för olika delar i en vara

    Batteriet i den bärbara dator Manne hade köpt slutade ladda ca åtta månader efter köpet. Han lämnade in datorn till säljaren och krävde att batteriet skulle bytas enligt den ettåriga garanti han hade fått. Säljaren hävdade att för batterier gällde garantin endast under sex månader. Någon upplysning om detta hade Manne inte fått vid köpet. Läs mer Olika garantier för olika delar i en vara