Konsument eller företagare?

Här hittar du vanliga fall som handlar om huruvida man varit konsument eller företag när man ingått avtal.

  • Ägare till jordbruksfastighet agerade inte som konsument

    Henry, som äger en jordbruksfastighet, behövde bättre kunskaper om hur ett EU-stöd till jordbruket fungerade. Han vände sig till en konsult vid sitt lokala hushållningssällskap. Sedan denne utrett de frågor Henry ville ha svar på fick Henry en faktura för nio timmars arbete. Läs mer Ägare till jordbruksfastighet agerade inte som konsument
  • Att föda upp och sälja djur - är man företag eller konsument?

    Kristina köpte en hund av Anna. När hunden var 10 månader upptäckte Kristina att den var kryptorchid, dvs. endast en testikel hade gått ned som den skulle. Detta innebar en liten risk för framtida sjukdom. Kristina yrkade därför prisavdrag med 1 500 kr. Läs mer Att föda upp och sälja djur - är man företag eller konsument?