Prisfrågor

Här hittar du vanliga fall som handlar om prisfrågor.

  • Pris i skyltfönster eller monter

    Carl besökte en urmakare för att köpa en klocka. Han hittade en klocka han ville ha i en monter. Priset angavs enligt en skylt i montern vara 4 500 kr. Priset bekräftades också av en expedit. Carl tog klockan med sig och gick till kassan för att betala. Enligt butikschefen, som stod i kassan, var det pris som stått på skylten felaktigt. Det korrekta priset skulle vara 8 500. Läs mer Pris i skyltfönster eller monter
  • Pris är inklusive moms om inte annat sägs

    Tommy besökte en bilfirma för att fråga vad det skulle kosta att lackera om hans bil. Efter att ha diskuterat omfattningen av arbetet fick han en prisuppgift på 6 000 kr. När arbetet var klart och han skulle hämta bilen krävdes han på 7 500 kr. De tillkommande 1500 kronorna avsåg enligt firman moms. Att moms skulle tillkomma på priset hade han inte tidigare fått någon information om. Läs mer Pris är inklusive moms om inte annat sägs
  • När pris inte avtalats betalas skäligt pris

    Arne ville få en värmefolie inlagd i badrummet. Han kontaktade hantverkaren Martin som åtog sig att utföra arbetet. Något pris för arbetet diskuterades inte. När arbetet var klart fick Arne en faktura på 3 399 kr varav 1 610 kr avsåg arbetstiden (7 timmar x 230 kr). Läs mer När pris inte avtalats betalas skäligt pris