Söktips

På den här sidan hittar du tips om hur du söker.

Söktips

  • Ange ett tillräckligt antal sökord, vanligen 6–8 noggrant valda ord, avgränsade med blanksteg. Börja med färre nyckelord och begränsa vid behov sökresultaten genom att utöka antalet ord. Exempel:  anmälan motor
  • När du söker efter specifika fraser kan du kombinera nyckelord genom att använda citattecken. Exempel: "innan jag anmäler".
  • Sökfunktionen är skiftlägesokänslig vilket betyder att du kan använda såväl stora som små bokstäver. Exempel: New York och new york returneras samma resultat.
  • Begränsa sökningen genom att placera ett plustecken(+) framför de ord som måste finnas med för att sidan ska anses vara en träff. Exempel: +motor +blankett +anmäla.
  • Du kan även begränsa sökningen genom att placera ett minustecken (-) framför de ord som inte får finnas på någon träff, t ex +sökord1 +sökord2 -sökord3
  • Om du vill matcha en del av ett ord genom att du placerar en asterisk (*) i slutet av ordet. Exempel: ord1* ord2 returnerar innehåll med orden ord123 och ord2 men inte med ord123 och ord234.
  • Du kan använda de booleska operatorer AND och OR. AND betyder "Jag vill bara hitta dokument som innehåller både/alla ord", medan OR betyder "Jag vill bara hitta dokument som innehåller ett av orden, oavsett ord". Exempel: motor AND blankett returnerar dokument med båda orden, motor OR blankett returnerar dokument med antingen episerver eller sök.

Tillbaka till söksidan