13-åring köpte mobil

Ainas 13-årige son köpte en mobiltelefon av ett företag för 1 595 kr. Köpet skedde utan hennes vetskap för pengar som sonen olovligen kommit över. Aina krävde att köpet skulle återgå eftersom sonen var minderårig och köpet hade skett utan hennes samtycke eller kännedom. ARN höll med och ansåg att köpet skulle återgå.

Säljaren bestred yrkandet. I priset för telefonen ingick ett startpaket hos en teleoperatör för 150 kr, som sonen förbrukat. En tid hade gått innan affären uppdagades. Kartongen och bruksanvisningen var borta, vilket var till nackdel för säljaren. Säljaren ansåg inte att han hade handlat fel. Han måste lita på sina kunder som handlar med kontanter utan att behöva kräva legitimation som visar kundens ålder. Om han skulle anses återbetalningsskyldig, var han inte villig att återbetala mer än högst 500 kr.

Ainas son hade inte fyllt 18 år vid köpet. Han var således underårig och inte behörig att ingå rättshandlingar. Köpet av mobiltelefonen inklusive startpaketet hade inte heller godkänts av Aina som är hans förmyndare. Köpet skall därför återgå, vilket innebär att säljaren skall betala tillbaka köpeskillingen inklusive kostnaden för startpaketet till Aina. Mobiltelefonen skall återlämnas till säljaren om den finns kvar. Varken telefonen eller startpaketet kan anses ha använts till nytta för sonen. Köpeskillingen skall därför återbetalas oavsett om telefonen kan återlämnas eller inte och oavsett att startpaketet har förbrukats (9 kap. 1 och 7 §§ föräldrabalken).

Nämnden rekommenderade säljaren att betala tillbaka 1 595 kr till Aina.

Till söksidan för avgöranden