Ångerrätt även vid bruten förpackning?

Ulf köpte en mobiltelefon via Internet (ingick ett distansavtal). Telefonen motsvarade inte hans förväntningar. De bilder han sett på säljarens webbplats gav en missvisande bild av telefonen. Han meddelade säljaren att han ångrade köpet. Även om Ulf bröt förpackningen hade han rätt att ångra köpet, ansåg ARN.

Säljaren motsatte sig Ulfs krav med motiveringen att det inte var något fel på telefonen. Av företagets försäljningsvillkor framgår klart att kunden inte får returnera varan om den är använd eller om plomberingen har brutits. Är plomberingen bruten går det inte att sälja telefonen vidare.

Enligt distansavtalslagen får en konsument utöva sin ångerrätt endast om denne kan återsända varan i väsentligen oförändrat skick. Enligt vad som sägs i lagens förarbeten ska ett brutet emballage normalt inte ses som att varan har förändrats. Kostnaden för en ny förpackning får anses ingå i de kostnader för varans återtagande som säljaren har att svara för. Konsumenten har även rätt att göra sådana ingrepp i varan som är nödvändiga för att kunna undersöka den, även om varan därigenom undergår en värdeminskning. Ulf hade alltså rätt att ångra köpet fast han hade brutit plomberingen.

Till söksidan för avgöranden
  • Övrigt
  • Beslut
  • 2004-7650, 2002-1589