Ångerrätt kan gälla även vid köp av specialtillverkad vara

Monika beställde framkallning på Internet av 46 bilder. Något gick snett och hon fick 2 000 bilder i stället. Direkt efter att hon beställt bilderna försökte hon avbryta beställningen, vilket inte gick. Företaget hävdade att Monica genom att klicka på ”Genomför köp” hade godkänt beställningen av 2 000 bilder, och att beställningen därefter gått direkt i produktion. ARN gav dock Monika rätt att ångra köpet eftersom hon inte hade godkänt villkoren och därmed hade rätt att ångra även en specialtillverkad vara som foton.

Enligt huvudregeln i distans- och hemförsäljningslagen har en konsument rätt att ångra köpet av en vara eller tjänst inom 14 dagar. Det finns dock vissa situationer då ångerrätten inte gäller. Det gäller bland annat om avtalet avser en specialtillverkad vara med en tydlig personlig prägel. I detta fall – som passar in på Monikas beställning av bilder – kan ångerrätten avtalas bort.

För detta krävs dock att informationen från företaget om att ångerrätt inte ska gälla är tydlig. Konsumenten måste dessutom klart och tydligt uttrycka sin vilja att avsäga sig ångerrätten.

I Monikas fall ansåg ARN att företaget inte hade visat att parterna avtalat bort ångerrätten. Därför hade Monika rätt att ångra beställningen, dvs. företaget skulle göra en återbetalning till Monika mot att de fick tillbaka bilderna.

Till söksidan för avgöranden
  • Övrigt
  • Beslut
  • 2009-7118