Ångerrätten kan inte avsägas innan ångerfristen börjat

Ingrid beställde ett test på Internet genom att knappa in sin e-postadress. Hon fick en orderbekräftelse i sin mail och surfade sedan till företagets hemsida där det fanns information om tjänstens villkor och ångerrätt. I och med att hon klickade på en knapp på företagets hemsida avslutades ångerrätten, enligt företaget. Men ARN fann i sitt beslut att detta är felaktigt, och gav Ingrid rätt att ångra tjänsten.

I distans- och hemförsäljningslagen, som bl.a. gäller när man beställer något på Internet, finns bestämmelser om hur konsumenten kan ångra ett köp av en vara eller tjänst. När företaget har ingått ett avtal med en konsument ska företaget informera om ångerrätten. Så fort konsumenten har fått denna information börjar den så kallade ”ångerfristen” då konsumenten har 14 dagar på sig att ångra köpet. Det finns dock vissa situationer när ångerrätten inte gäller. Det gäller bl.a. om en tjänst, med konsumentens samtycke, har påbörjats under ångerfristen.

I Ingrids fall hade hon tryckt på en knapp på företagets hemsida som var kopplad till att ångerrätten upphör. Men ångerrätten kan inte upphöra innan ångerfristen börjat, och ångerfristen börjar inte förrän företaget gett information om ångerrätten. Ingrid hade inte fått någon sådan information vid knapptryckningen. ARN gav därför Ingrid rätt i sitt beslut, och uppmanade företaget att avstå från sitt betalningskrav.

Till söksidan för avgöranden
  • Övrigt
  • Beslut
  • 2010-0988