Att föda upp och sälja djur - är man företag eller konsument?

Kristina köpte en hund av Anna. När hunden var 10 månader upptäckte Kristina att den var kryptorchid, dvs. endast en testikel hade gått ned som den skulle. Detta innebar en liten risk för framtida sjukdom. Kristina yrkade därför prisavdrag med 1 500 kr.

Anna bestred kravet och hävdade att köpet var ett köp mellan privatpersoner, dvs. en tvist som nämnden inte kan pröva. Hon ansåg inte heller att kryptorchid var något dolt eller medfött fel. Hon säljer hund- och kattillbehör och bedriver inte uppfödning eller försäljning av hundar. Hon har ägnat sig åt uppfödning och försäljning som privatperson i liten skala med cirka 3-4 kullar per år.

Nämnden fann att Anna var näringsidkare och prövade tvisten.

Nämnden anförde i sin motivering att en privatperson enligt svensk förmögenhetsrätt ses som näringsidkare, även om personen bedriver en viss ekonomisk verksamhet bara i mindre omfattning. Så snart mer än någon enstaka försäljning eller uppdrag genomförts inom verksamheten skall personen normalt anses vara näringsidkare. Det krävs inte att verksamheten är inriktad på vinst.

Anna hade varit uppfödare i över 10 år och hon födde upp runt 3-4 kullar per år. Nämnden ansåg därför att hon hade sålt hunden som näringsidkare.

Till söksidan för avgöranden