Ett besiktningsutlåtande får inte vara utfärdat för lång tid efter det att en tjänst utförts

Sara färgade sitt hår på en salong och blev inte nöjd. Hon klagade hos frisören men de kom inte överens. I sin anmälan till ARN skickade Sara med ett utlåtande som var utfärdat fyra månader efter färgningen.

I sitt beslut menade ARN att utlåtandet var utfärdat för lång tid efter det att tjänsten var utförd för att kunna fungera som bevisning. Saras krav avslogs.

Till söksidan för avgöranden