Först då en vara levererats går ansvaret för eventuella fel över på köparen

Martin beställde en barnvagn per telefon. När vagnen levererades var emballaget skadat. Martin skickade tillbaka vagnen eftersom den hade en annan färg än den han beställt. Därefter blev Martin kontaktad av företaget som krävde ersättning för de skador som enligt företaget uppstått p.g.a att han inte bett företaget att skicka ett nytt emballage.

Martin vände sig till ARN. ARN konstaterade att när det rör sig om en vara som levereras så övergår risken för att varan skadats till köparen först efter det att varan levererats. Nämnden konstaterade att det ursprungliga emballaget var bristfälligt och att skadorna måste uppstått innan vagnen nått Martin och gav honom rätt.

Till söksidan för avgöranden