Köparen ska bevisa att det finns fel i en vara

Arne köpte en bil för 104 000 kronor av en bilfirma. Ungefär en och en halv månad efter det att bilen levererats till honom upptäckte han en knackning i motorn. Säljaren undersökte bilen och kom fram till att knackningarna berodde på hydrauliklyftarna. Säljaren bytte motorolja och filter. Knackningarna försvann för en tid, men kom sedan tillbaka. Arne ansåg att hydrauliklyftarna behövde bytas för att knackningarna skulle upphöra. Eftersom han haft bilen bara i tre månader menade han att säljaren borde stå för denna kostnad, 18 000 kr.

Säljaren bestred kravet och hävdade att knackningarna inte var något fel. Det var ett naturligt slitage hos denna bilmodell och med aktuell körsträcka. Säljaren ansåg också att Arne hade klagat för sent. Han sade inget om knackningarna vid köpet utan först ca två månader senare. Byte av olja och filter gjordes av ren goodwill och inte för att man ansåg att det var något fel.

ARN avslog Arnes krav och konstaterade i sin motivering av beslutet att det är säljaren som ansvarar för fel, om felet fanns redan när varan avlämnades till köparen, men att det är köparen som måste bevisa att det överhuvudtaget finns ett fel. Arne hade inte presenterat någon bevisning om det påstådda felet. Hans egna uppgifter om att bilen var felaktig räckte inte som bevis för att bilen hade ett fel. Hans yrkande om ersättning kunde därför inte bifallas.

Till söksidan för avgöranden