När är en vara i ”väsentligen oförändrat skick”?

Peter köpte en vibrationsplatta på Internet. Han skulle använda den för vibrationsträning mot smärtor från sin muskelsjukdom. Eftersom han inte fick någon information om sin ångerrätt hade han ett år på sig att ångra köpet. Men eftersom han provade plattan flera gånger så var den inte längre i ”väsentligen oförändrat skick”. Han fick därför inte rätt i ARN.

Distans- och hemförsäljningslagen beskriver ångerrätten för konsumenten bl.a. vid köp på Internet. En konsument har rätt att ångra sitt köp inom den så kallade ångerfristen (14 dagar räknat från när konsumenten fått information om sin ångerrätt). Men om företaget inte har gett tydlig information om ångerrätten så har konsumenten en betydligt längre ångerfrist, ett år. Så var det i Peters fall – han hade möjlighet att ångra sitt köp inom ett år eftersom han inte fått någon information om ångerrätten.

Men för att ångra köpet krävs det också att varan är i ”väsentligen oförändrat skick”. Peter hade använt plattan vid 20 tillfällen och kört den 30 sekunder varje gång. Dessutom hade hans katt med sina klor orsakat ett skönhetsfel på gummimattan. ARN fann att plattan, genom att den använts vid ett tjugotal tillfällen, inte längre kunde anses  vara i ”väsentligen oförändrat skick”. Peter fick därför inte ångra sitt köp.

Till söksidan för avgöranden
  • Övrigt
  • Beslut
  • 2007-5383