Öppet köp - varan i originalförpackning

Susanne köpte ett par hörlurar för 795 kr. Vid köpet utlovades tio dagars öppet köp. Hon var inte nöjd med hörlurarna utan gick tillbaka till affären för att få tillbaka sina pengar. I butiken nekades hon detta eftersom hon hade slängt bort kartongen de låg i. ARN gav henne inte rätt.

Susanne ville få tillbaka det hon betalat för hörlurarna. Säljaren bestred kravet. Kravet för öppet köp var att varan lämnades tillbaka oskadd och i originalkartongen. Eftersom Susanne hade slängt kartongen godtog man inte att köpet gick tillbaka.

ARN konstaterar att öppet köp inte är någon rättighet som konsumenten har enligt den konsumenträttsliga lagstiftningen. Åtagandet att lämna öppet köp är frivilligt för säljaren. För att man ska kunna få pengarna tillbaka om man ångrar ett köp måste man därför, som i detta fall, ha avtalat med säljaren om öppet köp. Förutom att det ligger i sakens natur att en köpt vara skall återlämnas i oförändrat skick har säljaren möjlighet att kräva att varan skall återlämnas i originalförpackningen. Eftersom denna inte fanns kvar har Susanne inte rätt att lämna tillbaka hörlurarna med stöd av att hon hade öppet köp. Då det inte heller har påståtts att det varit något fel på hörlurarna, kan hennes yrkande inte bifallas.

Till söksidan för avgöranden