Prenumeration morgontidning - ej avtalat utdelning före viss tid

Görans tidning delades plötsligt ut så sent att han inte hann läsa den innan han gick till arbetet. Göran och företaget kom inte överens och han vände sig till ARN och krävde ersättning.

Göran kunde inte bevisa att han och företaget avtalat om att morgontidningen skulle delas ut före en viss tid. ARN konstaterade att tidningen inte heller distribuerats senare än Göran haft anledning att vänta sig och avslog hans krav.

Till söksidan för avgöranden