Pris är inklusive moms om inte annat sägs

Tommy besökte en bilfirma för att fråga vad det skulle kosta att lackera om hans bil. Efter att ha diskuterat omfattningen av arbetet fick han en prisuppgift på 6 000 kr. När arbetet var klart och han skulle hämta bilen krävdes han på 7 500 kr. De tillkommande 1500 kronorna avsåg enligt firman moms. Att moms skulle tillkomma på priset hade han inte tidigare fått någon information om.

Tommy besökte en bilfirma för att fråga vad det skulle kosta att lackera om hans bil. Efter att ha diskuterat omfattningen av arbetet fick han en prisuppgift på 6 000 kr. När arbetet var klart och han skulle hämta bilen krävdes han på 7 500 kr. De tillkommande 1500 kronorna avsåg enligt firman moms. Att moms skulle tillkomma på priset hade han inte tidigare fått någon information om.

Tommy yrkade att priset skulle sättas ned till 6 000 kr.

Bilfirman bestred yrkandet. Arbetet var väl utfört och priset skäligt. Man anger alltid att moms tillkommer på de prisuppgifter man lämnar. Så gjordes även i detta fall.

Bilfirman har hävdat att Tommy muntligen informerats om att priset för tjänsten varit exklusive moms. Tommy har å sin sida gjort gällande att han inte fått någon uppgift om att moms skulle tillkomma. Enligt fast praxis skall en prisuppgift som lämnas av en näringsidkare till en konsument alltid anses innefatta moms om inte annat tydligt framgår. Nämnden anser inte visat att bilfirman på ett tillräckligt tydligt sätt har klargjort för Tommy att prisuppgiften lämnats exklusive moms. Tommy har således haft rätt att utgå ifrån att moms skulle ingå i den prisuppgift han fick. Hans yrkande om att priset skall sättas ned till 6 000 kr skall därför bifallas.

  • Övrigt
  • Beslut
  • 2000-6809