Pris i skyltfönster eller monter

Carl besökte en urmakare för att köpa en klocka. Han hittade en klocka han ville ha i en monter. Priset angavs enligt en skylt i montern vara 4 500 kr. Priset bekräftades också av en expedit. Carl tog klockan med sig och gick till kassan för att betala. Enligt butikschefen, som stod i kassan, var det pris som stått på skylten felaktigt. Det korrekta priset skulle vara 8 500.

Carl yrkade att få köpa klockan till det pris den hade enligt prisskylten, dvs. 4 500 kr.

Säljaren bestred kravet. Den prisskylt som stått vid klockan i montern hade hamnat fel och hörde till en klocka som stod bredvid. Att det riktiga priset var högre upptäcktes när Carl skulle betala. Han drog sig då ur köpet.

Prisskyltning av en vara i ett skyltfönster eller, som i detta fall, i en monter anses enligt gällande rätt inte utgöra ett för näringsidkaren bindande anbud. En sådan prisuppgift kan i stället ses som ett led i beskrivningen av näringsidkarens utbud. Om en prisuppgift blivit felaktig, har näringsidkaren rätt att ändra denna innan ett avtal sluts. Konsumenten har alltså ingen rätt att kräva att få köpa varan till det skyltade priset. Carls yrkande avslås därför.

Till söksidan för avgöranden