Räcker det att skicka tillbaka varorna när man ångrar ett köp?

Marianne köpte plantor på Internet. När de levererades till henne tyckte hon att de var mindre än vad hon hade förväntat sig. Hon ångrade sitt köp och skickade tillbaka plantorna. Enligt ARN skulle hon i stället ha meddelat företaget att hon ångrade sig och avslog hennes krav om att slippa betala plantorna.

Distans- och hemförsäljningslagen reglerar ångerrätten för konsumenten vid bl.a. köp på Internet. En konsument har rätt att ångra sitt köp inom den så kallade ångerfristen (en tidsperiod på 14 dagar räknat från när konsumenten fått information om sin ångerrätt). För att få ångra köpet krävs det att konsumenten klart och tydligt meddelar företaget detta inom ångerfristen. Det måste för företaget klart och tydligt framgå att konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt. Det räcker alltså inte att bara skicka tillbaka varorna, som Marianne gjorde i detta fall.

Till söksidan för avgöranden
  • Övrigt
  • Beslut
  • 2008-4023