Rätt att undersöka fel

Jakob fick tio månader efter köpet problem med den dator han hade köpt. Ett stort blått märke visade sig på datorskärmen och den hade även andra färgförändringar. Han lämnade in den till säljaren för reparation. Enligt säljaren skulle reparationen ta mellan tre och fyra veckor. Han ansåg inte att detta var en skälig tid för reparationen utan krävde att få datorn utbytt.

Jakob krävde i första hand utbyte till en annan, felfri dator. Om inte det gick, krävde han att köpet skulle gå tillbaka.

Säljaren bestred kravet. Skälet var att man inte hade fått möjlighet att undersöka datorn. När Jakob kom med datorn till butiken erbjöd man honom att skicka den till en auktoriserad verkstad för att kunna bedöma om problemen uppstått på grund av yttre påverkan eller om det var ett garantifel. Om problemen bedömdes bero på ett garantifel, skulle Jakob få datorn utbytt.

Av lämnade uppgifter framgår att Jakob vid reklamationen av datorn krävde omleverans (=utbyte) och att säljaren vid detta tillfälle erbjöd sig att skicka datorn till en serviceverkstad för bedömning av felet.

Enligt nämndens mening måste säljaren få tillfälle att undersöka felet innan ställning tas till yrkandet om omleverans. Undersökningen kan inte anses ha inneburit en väsentlig olägenhet för Jakob. Säljaren får alltså anses haft godtagbara skäl att erbjuda undersökning och eventuellt avhjälpande. Jakobs yrkanden kan därför inte bifallas. Det står honom däremot fritt att godta säljarens erbjudande om han så önskar.

Till söksidan för avgöranden