Resekostnader vid fel på vara

Anna köpte reservdelar till sin bil hos ett företag. Det visade sig att delarna var felaktiga. Hon lämnade tillbaka delarna och fick tillbaka vad hon hade betalat för dem. Men Anna ville även ha ersättning för den resa hon fått göra när hon lämnade tillbaka de felaktiga delarna. Säljaren gick dock inte med på det.

Anna yrkade ersättning för resekostnader med bil i samband med återlämnandet (16 kr per körd mil).

Säljaren bestred yrkandet med hänvisning till sina försäljningsvillkor. Av dessa framgår att företaget aldrig ersätter resekostnader eller andra följdkostnader orsakade av fel på en vara.

Enligt 32 § första stycket konsumentköplagen (1990:932) har en konsument rätt till skadestånd på grund av säljarens dröjsmål eller fel på varan. Skadeståndet omfattar ersättning för bland annat utgifter, inkomstförlust samt annan förlust på grund av dröjsmålet eller felet. Konsumentköplagens bestämmelser är tvingande på så sätt att det inte är möjligt att avtala bort lagens bestämmelser till nackdel för en köpare (3 § konsumentköplagen). Säljarens försäljningsvillkor lämnas därför utan avseende när det gäller köparens rätt till skadestånd på grund av fel på varan.

Nämnden konstaterar att Anna har lämnat tillbaka de köpta delarna på grund av att dessa har varit felaktiga. Vid sådant förhållande har hon alltså rätt till ersättning för de utgifter hon fått i samband med återlämnandet. Nämnden anser att den bilresa Anna har begärt ersättning för har varit nödvändig för att hon skulle kunna lämna tillbaka varorna och att hennes ersättningskrav är skäligt. Hennes yrkande skall därför bifallas.

Till söksidan för avgöranden