Säljaren måste få ta ställning till en reklamation

En förutsättning för att en säljare ska kunna hållas ansvarig för fel är att han har fått tillfälle att undersöka varan och ta ställning till vilka åtgärder han anser att felet ska leda till.

En tid efter köpet upptäckte Stefan att kamkedjan var felaktig i den begagnade bil som han hade köpt. Han påpekade felet i ett e-postmeddelande till säljaren på kvällen den 29 december. Han fick svar från säljaren den 2 januari. Eftersom Stefan var i stort behov av bilen hade han då redan fått den reparerad av en annan verkstad. Säljaren ville då inte stå för reparationen.

Stefan yrkade att säljaren skulle ersätta honom med 20 000 kr för bytet av kamkedjan.

Säljaren bestred kravet. Man fick aldrig någon möjlighet att ta ställning till felet eller anvisa någon verkstad. När man fick kontakt med Stefan den 2 januari hade han redan lämnat bilen för reparation till ett annat företag.

En förutsättning för att en säljare ska kunna hållas ansvarig för fel är att han har fått tillfälle att undersöka varan och ta ställning till vilka åtgärder han anser att felet ska leda till. I detta fall hade säljaren inte fått en rimlig möjlighet att göra detta. Stefans krav avslogs därför.


Till söksidan för avgöranden