Sen avbokning av kurs

Melina beställde en utbildning vid en journalistskola. Hon lämnade återbud till kursen dagen innan den skulle starta. Skolan erbjöd henne återbetalning av halva kursavgiften men Melina krävde nästan hela avgiften tillbaka. ARN beslutade att skolan hade rätt att behålla halva avgiften eftersom de hade lidit en förlust på grund av Melinas sena avbokning.

Utbildningen kostade 12 000 kr. Melina blev antagen som reserv några veckor innan kursstart och betalade avgiften åtta dagar innan kursen skulle börja. Dagen innan kursstarten lämnade hon återbud på grund av en förändrad arbetssituation.

Enligt avtalet mellan Melina och skolan finns rätt till full återbetalning av kursavgiften vid ett eventuellt återbud bara om skolan hinner kalla en reserv till den plats som blivit ledig. Eftersom Melinas återbud kom så sent hann skolan inte skaffa en reserv. Skolan erbjöd Melina halva kursavgiften tillbaka, vilket Melina ansåg orimligt.

Enligt tillämplig praxis från Högsta domstolen kan en konsument bli ersättningsskyldig vid en avbeställning av en tjänst, om inte avbeställningen beror på omständigheter utanför konsumentens kontroll. Att få ett nytt jobb, som i Melinas fall, är enligt nämnden inte en sådan omständighet. Melina blir alltså ersättningsskyldig. Skolan har rätt att få ersättning för den förlust den drabbas av då den står med en tom plats i utbildningen eftersom de inte hann kalla in en reserv.

ARN fann alltså att skolans avtalsvillkor inte är oskäliga och att det är rimligt att behålla halva kursavgiften för den skada de lidit genom den sena avbokningen. Melina rekommenderades därför att acceptera skolans erbjudande om att få tillbaka halva kursavgiften.

Till söksidan för avgöranden