Sex månader efter leveransen är det köparen som ska bevisa att felet funnits ifrån början

Enar köpte en barnvagn. När han efter fem månader började använda vagnen dök felen upp ett efter ett. Efter att den ett-åriga garantin gått ut ville säljaren inte längre gå med på att avhjälpa felen kostnadsfritt. Enar ville häva köpet men det gick säljaren inte med på. Enar vände sig då till ARN.

Enar köpte en barnvagn. När han efter fem månader började använda vagnen dök felen upp ett efter ett. Efter att den ett-åriga garantin gått ut ville säljaren inte längre gå med på att avhjälpa felen kostnadsfritt. Enar ville häva köpet men det gick säljaren inte med på. Enar vände sig då till ARN.

ARN konstaterade att säljaren ansvarar för fel som fanns vid leveransen även om felen visar sig först senare. Om det inte har gått mer än 6 månader från det att varan köptes ska felet anses ha funnits redan från början (om inte annat kan bevisas eller om det är oförenligt med varans eller felets art). I annat fall är det köparen som ska bevisa påstående om fel. Enar kunde inte bevisa att felet funnits från början och hans krav avslogs. 

Till söksidan för avgöranden