Sexåring köpte pokemonkort

Maggies son har inte fyllt 18 år. Han är således underårig och inte behörig att ingå rättshandlingar. Köpen av pokemonkort har inte heller godkänts av Maggie som är hans förmyndare.

Maggies sexårige son köpte vid flera tillfällen pokemonkort i en leksaksaffär. Korten kostade 34:50 kr eller 94:50 kr per förpackning. Sonen hade tagit pengar till korten ur hennes plånbok utan lov. När Maggie upptäckte saken hade sonen köpt kort för 300-500 kr under en vecka. Maggie yrkade att affären skulle betala tillbaka 500 kr till henne eftersom hon inte hade lämnat sitt medgivande till köpen.

Leksaksaffären bestred yrkandet och menade att man inte hade gjort något fel. Sexåringen hade vid de flesta köpen haft sällskap av sin bror som är 11-12 år. Affärsinnehavaren hade frågat barnen om de fått tillstånd av sina föräldrar att köpa korten. De hade svarat att de fått pengar av sin mamma. Affären menade att de inte kunde behandla barnen som om de stulit pengar att handla för. Felet låg inte hos affären utan hos föräldrarna som inte hade uppfostrat sina barn bättre.

Maggies son har inte fyllt 18 år. Han är således underårig och inte behörig att ingå rättshandlingar. Köpen av pokemonkort har inte heller godkänts av Maggie som är hans förmyndare. Köpet skall därför återgå, vilket innebär att affären skall betala tillbaka köpeskillingen, 500 kr, till Maggie. Om Maggie har kvar korten skall de återlämnas till affären. Finns de däremot inte kvar har affären inte rätt till ersättning för dem eftersom de inte kan anses ha använts till nytta för sonen (9 kap. 1 och 7 §§ föräldrabalken).

Till söksidan för avgöranden