Sexmånadersregeln - avslag

Leif köpte den 10 juli 2002 en begagnad bil för 78 000 kr. Bilen hade gått 17 500 mil. Bilen såldes med en månads trafiksäkerhetsgaranti. Den 18 juli 2002 besökte han en verkstad för att åtgärda däcken. När han skulle åka därifrån startade inte bilen. Det visade sig att bensinpumpen var trasig. Denna och ett filter behövde bytas. Han klagade till säljaren, som inte ansåg att felet på bensinpumpen var dennes ansvar.

Leif yrkade ersättning med 3 200 kr, avseende kostnaden för att byta bensinpump och filter. Han menade att felet var ursprungligt, varför det föll under säljarens ansvar enligt 20 a § konsumentköplagen.

Säljaren bestred kravet. Felet omfattades inte av den lämnade trafiksäkerhetsgarantin. Säljaren menade också att med tanke på bilens ålder och dess mätarställning vid köpet var det inte onormalt att bensinpumpen behövde bytas.

Enligt 20 § konsumentköplagen (1990:932) svarar säljaren för fel som funnits när varan avlämnats. Frågan i ärendet blir därför om felet på bensinpumpen förelåg då Leif köpte bilen eller om det uppstått först därefter. Enligt 20 a § samma lag skall ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. Felet på bensinpumpen har visat sig en dryg vecka efter avlämnandet. Eftersom en bil som är behäftad med det aktuella felet inte går att köra finner nämnden emellertid att det får anses oförenligt med felets art att anse att felet förelåg redan vid avlämnandet. Nämnden har vid denna bedömning beaktat även bilens ålder och mätarställning. Leifs yrkande skall därför avslås.

Till söksidan för avgöranden