Skadestånd kan sättas ned

De stearinljus Erika köpt skulle enligt förpackningen ha en brinntid på 15 timmar. Hon hade några ljus tända en kväll medan hon lagade mat. Ett av ljusen brann ned på ca 20 minuter. Stearin rann ut över och förstörde en duk och ett bord. Hon fick kasta duken och slipa om bordet.

Förutom att få tillbaka vad hon betalat för ljusen yrkade Erika skadestånd med 3 000 kr för den skadade duken och omslipningen av bordet.

Säljaren motsatte sig kravet. Man måste alltid ha uppsikt över brinnande ljus. Erika borde ha märkt att ljuset brann ovanligt snabbt.

Det var klarlagt att ljuset hade brunnit ned snabbare än vad som hade utlovats. Ljuset var därför felaktigt. Erika hade därmed rätt att häva köpet och att få skadestånd enligt konsumentköplagens regler (31 §). Nämnden ansåg emellertid att Erika hade brustit i aktsamhet genom att inte hålla bättre uppsikt över ljusen. Under de cirka tjugo minuter ljusen brann ned hade hon bort kunna göra något för att minska skadan. Eftersom hon inte hade gjort detta bedömdes hon ha varit medvållande till skadan. Skadeståndet sattes därför ned.

Säljaren rekommenderades att betala tillbaka det Erika betalat för ljusen och att ersätta henne med 500 kr för skadorna.

Till söksidan för avgöranden