Tre års reklamationsrätt

Alf köpte en ny bil den 22 november år 2000. Han fick ett års nybilsgaranti. I juni 2002, dvs. drygt ett och ett halvt år efter köpet, stannade bilen under körning. Den gick inte att starta förrän efter tio minuter. Han lämnade in bilen till säljaren för kontroll. Denne konstaterade att knackningssensorn gav för låg signal. Detta kan ibland medföra att bilen inte startar. Undersökningen av bilen kostade 209 kr och reparationen av felet 1 045 kr. Alf menade att felet måste ha funnits redan från början.

Alf yrkade att säljaren skulle åläggas att betala tillbaka de 1 254 kr han betalat för undersökningen och reparationen. Säljaren bestred yrkandet. Den ettåriga garantitiden hade gått ut när felet påtalades.

Den detalj som i detta fall gått sönder är sådan att den rimligen inte kunnat påverkas av konsumenten. Det framstår därför som övervägande sannolikt att felet fanns redan från början. Säljaren har inte heller lagt fram någon teknisk utredning eller i övrigt anfört något som motsäger detta. Felet måste därför anses ha varit ursprungligt.

Att garantitiden på bilen hade gått ut när felet reklamerades saknar betydelse, eftersom konsumenten enligt 23 § konsumentköplagen alltid har rätt att göra felaktigheter gällande inom tre från det att han har tagit emot varan. I detta fall påtalades felet efter ca ett och ett halvt år. Alfs yrkande skall därför bifallas.

Säljaren rekommenderades att betala tillbaka de 1 254 kr undersökningen och reparationen hade kostat.

Till söksidan för avgöranden
  • Övrigt
  • Beslut
  • 2001-4663