Uppgörelse träffad

Tapetseringen hos Lisa var dåligt utförd. Lisa sände ett godkännande av kompensationen för det aktuella rummet till företaget och väntade sedan på att företaget skulle återkomma med ett förslag om hur felen i de övriga rummen skulle hanteras. Vid senare kontakt med företaget menade detta att saken var slutreglerad.

Lisa beställde tapetsering av tre rum och en vägg i sin lägenhet av ett företag. När arbetet var färdigt upptäckte hon att tapetseringen var dåligt utförd. Det fanns bulor och ojämnheter och tapeten var sönder på ett ställe. Hon begärde att arbetet skulle göras om. Företaget vägrade varför hon i stället begärde att få tillbaka hälften av vad hon hade betalat för arbetet. Företaget accepterade inte detta förslag, men erbjöd sig att betala tillbaka halva kostnaden för arbetet i ett av rummen. Hon sände ett godkännande av kompensationen för det aktuella rummet till företaget och väntade sedan på att företaget skulle återkomma med ett förslag om hur felen i de övriga rummen skulle hanteras. Vid senare kontakt med företaget menade detta att saken var slutreglerad.

Lisa yrkade vid nämnden i första hand att kvarstående fel skulle avhjälpas och i andra hand att priset skulle sättas ned till hälften.

Företaget bestred kravet. Vid den besiktning av arbetet man gjorde tillsammans med Lisa visade det sig att hon och företaget hade helt olika syn på arbetet. Eftersom man vill ha nöjda kunder frågade man Lisa vad hon krävde för att bli nöjd. Hon krävde då återbetalning av halva kostnaden för arbetet. Företaget kom med ett motförslag om återbetalning av ett lägre belopp i ett för allt. Överenskommelsen godkändes i sin helhet av Lisa.

Av handlingarna i ärendet framgår att företaget och Lisa kommit överens om att företaget skall återbetala ett visst belopp i ett för allt som kompensation. Något som tyder på att denna överenskommelse skulle vara oskälig enligt bestämmelserna i 36 § avtalslagen (1915:218) har inte framkommit.

Lisas yrkande skall därför avslås.

Till söksidan för avgöranden