Våra experter har prövat tvister i 50 år

Sverige var ett av de första länderna i Europa som erbjöd konsumenter och företag en möjlighet att lösa reklamationstvister opartiskt och utanför domstol. I år fyller Allmänna reklamationsnämnden 50 år och behovet av våra tjänster bara ökar. Läs om vår historia i några viktiga nedslag.

1968: Verksamheten startar inom några branscher.

1981: ARN blir en egen myndighet. Antalet branscher som kan prövas växer med åren.

1982: Konsumentverkets tidskrift Råd och Rön börjar publicera hur pass väl företagen följer ARN:s beslut.

1985: ARN börjar ge rådgivning till de kommunala konsumentvägledarna istället för till enskilda konsumenter. ARN fokuserar mer på att pröva vägledande fall.

1986: Antalet ärenden växer vilket leder till att ARN bara prövar tvister om konsumentens krav överstiger ett visst belopp.

1991: Det blir nu möjligt att föra grupptalan hos ARN.

2000: Ett nätverk för utomrättslig tvistlösning inom EU bildas (EEJ-NET).

2004: Gemensamma EU-regler införs för kompensation och assistans till flygpassagerare som råkar ut för inställda eller kraftigt försenade flyg.

2007: Antalet anmälningar där antingen konsumenten eller näringsidkaren finns utanför Sverige ökar.

2011: ARN blir en e-förvaltningsmyndighet.

2015: Riksdagen beslutar att ARN:s beslut även fortsättningsvis ska vara rekommendationer.

2016: ARN:s uppdrag utökas och myndigheten ska nu pröva alla typer av konsumenttvister. En ny plattform för EU-medborgare gör det möjligt att kostnadsfritt och elektroniskt lämna in klagomål gällande köp som har gjorts över landsgränserna och online. Nya privata branschfinansierade nämnder ersätter ARN inom vissa områden.

Inkomna ärenden åren 1974-2017

Inkomna ärenden 1974-2017

Uppdaterad: